top of page

Zmena vedenia klubu

Marec, 2020

Predsedníctvo klubu prevzala p. RNDr. Mária Hrachovová

bottom of page